Sokak Hayvanları Projesi

Bilindiği gibi, turistik muğla’ mızın, tüm turistik ilçelerinde , sokak hayvanları sorunu ( özellikle , sokakta başıboş dolaşan köpekler) , özellikle yaz aylarında, hem yerleşik halkın, hem de turistlerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

Bu sorunlar sonucunda, ,kaymakamlıklara, belediyemize ve ilgili derneklerimize başvurular, şikayetler çoğalmaktadır.

Yine sokak hayvanlarının artması ile, hem zehirleme , ateşli silahlarla vurulma, toplanıp atılma v.s gibi hayvana şiddet olayları artmakta , hem de halkımızın ve turistlerin çeşitli nedenlerle oluşan talep ve şikayetleri artmaktadır…

İşte halkımızın, esnafımızın, duyarlı vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını ve tabi ki bu olayların sonucunda çok eziyet çeken hayvanların maruz kaldığı hayvan hakları ihlallerini sonlandırmak için, elbirliği ile bu sorunu iyi analiz etmek ve birlikte uygun projeler üretmek gerekir diye düşünüyoruz…

Bizler, tüm muğla çapında, faaliyet gösteren stk’lar olarak , yaptığımız araştırmalarda, esas sorunun “sahipli köpekler” olduğunu, artık sokakta yaşayan ve üreyen köpek kalmadığını, sokakta başıboş dolaşan tüm köpeklerin, başıboş bırakılan sahipli köpekler veya terkedilmiş “sahipli köpekler” olduğunu gözlemekteyiz.

Bütün bu nedenlerle, şahısların bakamayacakları köpekleri almamaları, çeşitli nedenlerle defalarca yavrulattırmamaları, hevesleri geçince de sokaklara terketmemeleri için; “bir çözüm projesi” oluşturmuş bulunuyoruz.

Bu projemizin uygulama pilot bölgeleri olarak, birbiri ile çok farklı özelliklere ve imkanlara sahip olan , marmaris ve ula ilçelerini seçmiş bulunuyoruz.

Bu pilot ilçelerdeki uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinin ise, gelecekte yapılması gereken çalışmalar açısından bize ışık tutacağını düşünüyoruz.

“sahipli köpekler” projesi kapsamında, özetle amaçlanan;
* sokaklarda ve barınaklarda köpeklerin sürekli artmasını önlemek, * sokak hayvanlarının sayısının kontrol ve tölare edilemeyecek boyutlara ulaşması sonucunda insanların rahatsız olması ve hayvana şiddet vakalarının artmasını önlemektir.
* bütün bunların sağlanması için ise, olmazsa olmaz; sahipli köpeklerin mikroçip ile belediyelere kayıt edilmesini sağlamak ve atılan köpeklerin kimlere ait olduğunu saptayabilmektir…

Bu nedenlerle, özetle projemizin amacı:
uygun bir bölgede , merkezi ofis ve koordinayon merkezi olarak yararlanılacak bir bina kullanılarak; * muhtarlarımızı, halkımızı, köpek sahiplerini, bu konularda bilgilendirmek,
* kendilerine hayvan sahiplerinin yasal sorumlulukları hakkında bilgi sunmak, çeşitli nedenlerle köpeğinin bakımı, belediyeye mikroçip ile kayıt ettirilmesi ve isterse kısırlaştırılması için , danışmanlık ve destek sunmak,
* en yakın bakımevi ve rehabilitasyon merkezi , çeşitli nedenlerle kendisine göre ulaşılamaz olan, ve bu nedenlerle hizmetlerden yararlanamayan vatandaşlarımızın ,hizmeti yakınına götürebilmek olacaktır.

Projemiz, avrupa birliği, ayni yardım kurumlarınca onaylanmış olup, valilik, kaymakamlık, il ve ilçe tarım orman müdürlükleri, ve tabi ki , olmazsa olmaz büyükşehir belediyemiz ve de ilgili belediyelerimiz işbirliği içinde yürütülecektir.

Sonuç olarak , muğla valililiği ve ilgili tüm kurumlarımızdan taleplerimiz :
projemizin hayata geçirilebilmesi ve sokak hayvanlarının artışının önlenebilmesi için , gerekli işbirliğinin sağlanması ve uygulamadaki sorunların aşılabilmesi için gerekli desteğin verilebilmesidir.

Bu projenin yeterli uygulaması başarıldığı ölçüde;
– halkımızın bilgilenmesi, bilinçlenmesi sağlanmış , hem de hizmetlerden yararlanması kolaylaşmış olacak, – sokaklarda ve bakımevlerindeki köpek sayısı kontrol altına alınabilecek, – ve sonuç olarak, gerek evlerde, gerekse sokak ve bakımevlerinde hayvanların acı çekmemesi sağlanacak, – bütün bunlar sağlandığında ise bölgemizde her yıl tekrarlanan şikayetler, halkımızın, esnafımızın ,turistlerimizin, kaymakamlıklarımızın, belediyelerimizin sorunları ortadan kalkmış olacaktır.

Tüm bu taleplerimiz, sizin de bildiğiniz gibi, 5199 sayılı yasada da belirtildiği üzere, ilgili kurumlarımızın ve özellikle belediyelerimizin ilgili dernekler ile işbirliği içinde, yerine getirmesi gereken görevleridir… Bizler, şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da sokak hayvanları sorununun çözümü için elimizden geleni yapmaya ve daha mutlu , daha huzurlu bir muğla için çalışmaya söz verir, saygılarımızı sunarız.

“muğla doğa ve hayvan hakları platformu” marmaris temsilcisi dernekler adına, tülay yıldız mahakder başkanı, semin biter marmaris-içmeler dohayko başkan