Muğla Doğa ve Hayvan Hakları Platformu

Kuruluş  tutanağı

Bilindiği  gibi,  turistik  muğla  yöresinde ,   “doğa  ve  hayvan  hakları  ihlalleri”  çok  daha  ağır  bir  şekilde  yaşanmaktdır…

Bu  can  yakıcı  sorunlarla  başa  çıkmak  için, muğla’nın  çeşitli  yörelerinden “doğa  ve  hayvan  hakları  dernekleri”  olarak ,  güçlerimizi  birleştirmeye  karar  verdik.

Çünkü  tecrübelerimizle  gördük ki;

*  her  birimiz , sadece  kendi  bölgemizde  çalışmalar  yaparak ,  muğla’nın  tamamında  yaşanan  sorunlara  köklü ,  kalıcı  çözümler  bulamıyoruz..

*  bölgeler  arasındaki  bir çok  konudaki  farklılıkları, birbirinden çok  farklı  uygulamaları  birbirimizden  habersiz olarak  gideremiyoruz…

*  muğla  yöresinde  en  önemli iletişim  ve  karar  organı  olan   “il  hayvan  koruma  kurulunda”   çok  sayıdaki  derneğin  temsili  ve  katılımı  yeterli  olamamakta,  ve  genellikle  aynı  bölgeler  kurula  katılabilmektedir… Bu nedenle  bazı  bölgelerdeki  yaşanan  sorunlar  muğla  çapında  masaya  yatırılamamakta, ve de tabi ki  çözüm bulunamamaktadır…..

*  bölgelerde  çalışmalar  yapan  sivil  toplum  kuruluşları  olarak  aramızda  yeterli  bir  iletişim  sağlayamıyoruz,  birbirimizle   tecrübe  alışverişinde   bulunamıyoruz….

*  bir  bölgede  “doğa  ve  hayvan  hakları”  sorunları  kapsamında  geliştirilen  olumlu  projeleri  incelemek , öğrenmek  ve  kendi  bölgelerimize  taşımak  imkanından  yoksunuz…

İşte  bütün  bu  nedenlerle;

Muğla’nın  çeşitli  yörelerinde  çalışmalar  yapan   sivil  toplum  kuruluşları  olarak;

Gücümüzü, bilgimizi ,  tecrübelerimizi,  yüreklerimizi  birleştirmeye   ve,

” muğla  doğa  ve  hayvan  hakları  platformunu”  oluşturmaya  karar  verdik…

Muğlanın  çeşitli  yörelerinden  aşağıda  isimleri  belirtilen  “doğa ve hayvanlar konusunda”  çalışmalar yapan   dernekler olarak;

13 şubat 2017 de   dalyan’da  toplanarak  kuruluşa ilişkin  bazı prensip kararları  alarak,    14  mart  2017  tarihinde  marmaris’te ,  marmaris  belediyesi  kültür salonunda   9  derneğin katılımı ile  yapılan   2.  Toplantıda  ;

” muğla doğa ve  hayvan hakları  platformunun”    kurulması  gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda  alınan  kararlar  doğrultusunda:

_  platformun  merkezinin   marmaris olması,

_  marmaris – içmeler doğa ve hayvanları koruma derneği  ve   marmaris hayvan  hakları derneği  başkanlarının   platformun koordinasyonu  ve yönetimi  ile  görevlendirilmesi,

_ her dernekten başkanların, ve  mümkünse  yönetim kurulundan  bir  üyenin  temsilci olarak  atanması,

_ “muğla valiliği il hayvan koruma  kurulu toplantıları”   ve çeşitli  kurumlarda , platformu  temsilen  koordinatör  olarak   “marmaris- içmeler doğa ve hayvanları  koruma derneği  başkanı,  dr.semin biter’in  yetkilendirilmesine,

_belirlenen  amaçlar doğrultusunda  muğla  çapında  yapılacak çalışmaları  , etkinlikleri,  projeleri  belirlemek üzere ,  yılda en az  6 toplantı  yapılmasına   ve diğer iletişim araçları ile  sürekli bilgi alışverişinde  bulunulması  karar altına  alınmıştır…..

İşte  ,  “muğla  doğa  ve  hayvan  hakları  platformu”   aracılığıyla ,  gelecek  günlerde,   güzel  muğla’mızın  daha  çağdaş , daha  huzurlu,  daha mutlu,  daha  yaşanılabilir bir  kent olması  için ,   kendi  bulunduğumuz  yerden,  elimizden  geleni  yapacağız…

Yine,  “muğla  doğa  ve  hayvan  hakları  platformu ”  sayesinde;

* kendi  aramızda daha iyi bir iletişim, kordinasyon, bilgilenme, tecrübe  alışverişi  sağlayacağımıza,

*  “muğla  il  hayvan  koruma  kurulunda tüm  bölgelerinin  katılımının  ve  bölgelerdeki  sorunların  masaya  yatırılmasının  sağlanacağına  ,

*  bölgelerdeki  birbirinden  farklı  uygulamaların  sona erip,  her  bölgede   daha  kurumsal, sürekli,  yasalara  uygun, sorun çözen  standartizasyona  gidilebileceğine  inanıyoruz….

İlk görüşmelerimizde ,  önümüzdeki  dönemde ,  muğla çapında  can yakıcı  sorunlar  olarak  tesbit  ettiğimiz  ve  çözümü  konusunda    projeler  aracılığıyla  çalışmalar yapacağımız  konular  ise;

haldeki  5199 sayılı  hayvanları  koruma  yasasındaki  maddelerin  yeterli bir  şekilde  uygulanması  kapsamında;

– sahipsiz  hayvanların  beslenmesi, bakımı, tedavisi, aşılanması ve de  kısırlaştırılması  konularında  kurumların  görevlerini  yerine getirmeleri,

–  özellikle sahipsiz hayvanların  kısırlaştırılması  konusuna  , görevli  kurumların daha fazla  önem  vermesi,

–  geçici  bakımevlerinin  iyileştirilmesi,

–  evlerde  sahipli hayvanların bilinçsizce üretilmesine  son verilmesi için ,yasalardaki  yaptırımların  mutlaka  uygulanması,

– yine  merdiven altı üretim ve petshoplardaki  yasaya uymayan durumların  sona  erdirilmesi  için  daha etkili denetim  ve yaptırım  sağlanması,

–  zehirleme  olaylarının  son bulması için resmi  kurumların azami çaba sarfetmesi,

–  hayvanlara  eziyet, öldürme v.s gibi olaylarda faillerin mutlaka  cezalandırılması,

–  hayvan döğüştürenlerin daha sıkı  takip  edilmesi  ve  cezalandırılması,

– 2017  turkiye’sine  ve turistik  muğla’mıza  yakışmayan  hayvan güreşlerinin  son bulması, yunus  parklarının kapatılması…., gibi  konuların  takipçisi  olacağız..

–  yine doğanın korunması, kirlenmesinin  önüne geçilmesi için  gerekli  çalışmaların  yapılmasına çaba  sarfedeceğiz…

Şimdiye  kadar  olduğu  gibi, şimdiden  sonra  da  yapıcı , sorun  üreten değil  sorun  çözen  çalışmalarla  muğla’daki yaşama  kendi bulunduğumuz  yerden  olumlu katkıda  bulunmak  istiyoruz.

Her şey  doğa ve can dostlarımız  için…

Her şey  daha güzel , daha huzurlu  ve  mutlu  bir muğla  için…

Muğla   doğayı  ve  hayvanları  koruma  derneği

Marmaris  hayvan  hakları  derneği

Marmaris -içmeler  doğa  ve  hayvanları  koruma  derneği

Dalyan  doğayı  ve  hayvanları  koruma  derneği

Datça  hayvan  sevenler  derneği

Akyaka  kültür  eğitim  çevre  imece  derneği

Fethiye  göcek  doğa  ve  hayvan  dostları  derneği

Turunç  kedi koruma,  kurtarma  ve  barındırma  derneği

İçmeler  kedileri  koruma   barındırma  ve  kurtarma  derneği

Adına

“muğla doğa ve hayvan hakları  platformu”

koordinatör    semin  biter ( marmaris içmeler doğa ve hayvanları koruma der.)

Koordinatör  vekili   tülay  yıldız (marmaris hayvan hakları derneği)