Avrupa Birliği Projeleri

PROJE : ” TURİSTİK MUĞLA’DA , HAYVAN HAKLARI VE SOKAK HAYVANLARI”

ÖNSÖZ:

Uzun yıllardır, turistik muğla ilçelerinde, ‘sokak hayvanları sorunu’ ve buna bağlı olarak ‘hayvan hakları ihlalleri’ , ne yazık ki katlanarak artmakta ve bu durum, duyarlı vatandaşlar ve stk’lar tarafından çeşitli düzlemlerde, çeşitli şekillerde gündeme getirilmektedir. Muğla’nın çeşitli bölgelerinden, hayvan hakları alanında çalışmalar yapan 9 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu, “muğla doğa ve hayvan hakları platformu” olarak, bu konuda yaptığımız çalışma ve sahadaki gözlemlerimiz sonucunda sorunu, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
* yılın büyük bir bölümünde yoğun yerli ve yabancı turist ağırlayan , ayrıca , işçi ve esnaf olarak çalışmaya gelen yerli ve yabancı nüfusu ile hem nicelik olarak artan, hem de sürekli değişken nüfus yapısı olan muğla ilçelerinde; “doğa ve hayvan hakları” sorunları, diğer bölgelere oranla çok daha can yakıcı bir hal almaktadır.
* yine yapılan araştırmalarda , özellikle söz konusu köpekler ise, sorunu sadece ‘sokak hayvanları sorunu’ olarak ele almamız mümkün olmamaktadır… Çünkü, muğla’nın turistik bölgelerinde artık, ‘sahipli köpekler sorunu’ vardır… Her cins evcil köpek sahiplenilmekte, çoğu zaman üretilmekte ve bu köpeklerin büyük bir kısmı, hevesleri geçtikten sonra, bakamadıkları veya, yaz sezonu geçtikten sonra memleketlerine giderken götüremedikleri için bakımevleri veya sokaklara , ıssız bölgelere bırakılmaktadırlar.
* ayrıca , özellikle (eski köyler) şimdiki çevre mahallelerde , av köpekleri ve çoban köpekleri başta olmak üzere her cins köpek , çeşitli nedenlerle kısırlaştırılmamakta, çoğunlukla bahçenin bir köşesinde bağlı bir şekilde bakıldığı için defalarca yavrulamakta, ve bu yavruların büyük bir çoğunluğu bakımevleri veya ormanlara terkedilmektedirler.
*işte bütün bu alıp, üretip, terk etmeler sonucunda, doğaldır ki bir batında 9-10 yavrulayan köpeklerin sayısı , barınaklarda ve sokaklarda tölare edilemeyecek bir yoğunluğa ulaşmaktadır… Yapılan bilimsel araştırmalarda belirtildiği gibi , bir çift köpekten , hiç bir önlem alınmazsa, teorik olarak 6 yıl sonra 64 bin köpek üremesi mümkün olmaktadır….
* sonuçta, hayvan hakları açısından, gerek sahipli köpekler, gerekse ağzına kadar dolu barınaklarda veya sokaklarda yaşamaya çalışan köpekler için, her çeşit hayvan hakları ihlali söz konusu olmaktadır…

* ne yazık ki, güneş altında bağlı köpekler, ormana atılmış yavru köpekler, zehirlenmiş, vurulmuş, şiddet görmüş köpekler…, barınaklarda üst üste hapis durumda yaşamak ve çoğu zaman ölmek durumunda kalan köpekler…, tüm duyarlı insanları rahatsız etmekte, ve sıklıkla rahatsızlıklarını , kamu kurumlarına ve stk’lara iletmektedirler.
* sonuç olarak; bu yasal ve vicdani olmayan durum, yanlızca hayvanların bir sorunu olarak kalmamakta, turistik muğla ilçelerinde , “toplumsal bir sorun” haline dönüşmektedir…. Örneğin, köpek sahiplerinin, yasal ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle, sokakta, ormanda başıboş gezen köpeklerden rahatsız olan, korkan, ısırılan (bazen saldırgan pitbull) vatandaşlara yerli, yabancı turistlere, ne yazık ki sıklıkla rastlanmaktadır.
İşte, hem “hayvan hakları” , hem de toplum açısından son derece sakıncalı bir sonuç yaratan bu sorunun çözümlenmesi için, özellikle , defalarca üretilen, alıınıp uygun şartlarda bakılmayan, ve sonra da çoğu zaman yavrularıyla birlikte terkedilen sahipli köpekler için uygun projeler üretilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Çözüm: şimdiye kadar edindiğimiz tecrübelerden, kamu kurumlarının, (özellikle belediyelerin) 5199 sayılı yasa ve yönetmelik gereği alması gereken önlemlerin yetersiz kaldığı, her ne kadar bazı belediyeler bakımevleri oluşturarak, sahipsiz hayvanlar sorununa çözüm bulmaya çalışsa da.., aslında sorunun, “sahipli hayvanlar sorunu” olması ve sürekli çoğalarak gelen hayvan popülasyonu nedeniyle, ve yine sürekli değişen ve yılın büyük bir bölümünde artan insan nüfusu nedeniyle; “bilgilendirme, eğitim, yasaların uygulanması, denetim, yaptırım ve sahipli hayvanların, çoğu zaman ticari amaçla ve defalarca kontrolsüz bir şekilde üretilmesinin ve sonuçta terkedilmelerinin önlenmesi için , ek projelerin” oluşturulması gerektiğini saptamış bulunuyoruz..
Ayrıca, sorunun , “toplumsal bir sorun” olması nedeniyle, toplumdaki ilgili tüm insiyatiflerin ve de özellikle, toplumun bu alandaki örgütlü gücü olan stk’ ların, bu projelerde mutlaka etkili bir biçimde yer alması gerektiğini düşünüyoruz…
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız tüm bu nedenlerle, muğla’nın çeşitli turistik bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu, “muğla doğa ve hayvan hakları platformu ” ve platformun merkezi olan marmaris temsilcisi ve bu alanda çalışmalar yapan marmaris hayvan hakları derneği (mahakder) olarak;
” turistik muğla’da hayvan hakları ve sokak hayvanları…” temalı projeyi hayata geçirmek için , gerekli çalışmaları yapmayı kararlaştırmış bulunuyoruz.

Proje

Amaç:

Turistik muğla ilçelerinde, sahipli hayvanların kontrolsüz bir biçimde ,ticari ve ticari olmayan amaçlarla, defalarca üretilmelerini ve daha sonra da bakılamayan veya istenmeyen bu hayvanların, barınak ve sokaklara terkedilmelerini ve de sonuç olarak artan hayvan hakları ihlallerini önlemek , temel amacımızdır. Yine, “5199 sayılı hayvanları koruma yasasında da” belirtildiği gibi; sahipli hayvanların,kalabalık toplu yerleşim bölgelerinde, üremelerinin kontrol altında tutulması, hayvan sahiplerinin hayvanlarına uygun şartlarda bakım zorunluluğu olması, yine sahipli hayvanların mikroçip ile kayıt ettirilmesi gerektiği gibi konularda, muhtarların, vatandaşların, özellikle merkezdeki bilgilendirme ve hizmetlerden yararlanma oranı düşük olan köylerdeki köpek sahiplerinin; bilgilendirilmesi, uyarılması , ikna edilmesi, denetlenmesi ve olanaksızlıklar nedeniyle hayvanını mikroçip ile kayıt ettiremeyen, kısırlaştıramayan hayvan sahiplerine bu hizmetlerin sunulabilmesi.., ve sonuçlarının belediyeler ve ilgili kurumlara rapor edilmesi… , başlıca amaçlarımızdır.
Araçlar: gerekli temel şartları sağlamak amacıyla , uygun bir butik ofis ve rehabilitasyon merkezi oluşturmak için:
* bina kiralanması
* ekipmanların temini
* gerekli danışmanlık, mikroçip ile kayıt ve küçük rehabilitasyon hizmetleri için, tecrübeli, uzman veteriner hekim görevlendirilmesi
* hayvan sahiplerinin ve tüm vatandaşların bilgilendirilmesi için bilgilendirme bröşür ve ilanları… Olarak planlanmıştır.
Yer: “muğla doğa ve hayvan hakları platformu’na” üye stk’larımızın, sahada yaptığı çalışmalar ve araştırmalar sonucunda; başlangıçta, muğla yöresinde şartları ve olanakları konusunda çeşitlilik gösteren iki pilot bölgede başlatılmasının, gelecek çalışmalar konusunda değerlendirme ve karşılaştırma açısıdan önemli olacağı anlaşılmış olup, marmaris ve ula ilçelerinde, “muğla doğa ve hayvan hakları platformu” ile işbirliği içinde, özellikle kırsal bölgelere yakın yerlerde iki merkez oluşturulmasının uygun olacağı saptanmıştır.

Uygulamalar:

Muğla’nın marmaris ve ula ilçelerinde, kırsal bölgelerin kolayca ulaşabileceği yerlerde oluşturulması düşünülen bu iki merkezde:
– özellikle çevre mahallelerdeki sahipli köpeklerin sayı ve haldeki durumlarının saptanması için ziyaretlerin, envanter çıkarma çalışmalarının , organize edilmesi,
– muhtarlara ve gönüllülere yönelik eğitim toplantıları düzenlenmesi,
– vatandaşlara, özellikle hayvan sahiplerine yönelik , hayvan hakları, hayvan bakımı ve yasalar konularında, danışma ve bilgilendirme toplantıları yapılması,
– köpek sahiplerine , köpek bakımı, köpek sahiplerinin yasal sorumlulukları gibi konularda, yine köpek sahiplenmek isteyenlere nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi konularda uzman kişilerce danışmanlık hizmeti verilmesi,
Yine, ilgili kurumların uzman veteriner hekimlerinin denetimi ve gözetiminde;
– özellikle sahipli köpeklerin takiplerinin yapılabilmesi ve terkedilen köpeklerin geçmişe yönelik araştırılabilmesi için mikroçip ile kayıt edilmesi,
– köpeğini üretmek istemeyen, ama olanaksızlıklar nedeniyle kısırlaştıramayan vatandaşlara , gerekirse muhtarlıktan belge alınması şartıyla, kısırlaştırma hizmeti sunulmasının organize edilmesi…, başlıca uygulamalar olarak düşünülmektedir.

Sonuç: bütün bu uygulamaların yapılabilmesi için en önemli şart , uygun bir bina kiralanabilmesi ve kira bedellerinin karşılanabilmesidir. İşte projemizin hayata geçirilebilmesi için, marmaris ve ula’da, uygun bölgelerde kiralanması düşünülen iki adet merkez bina kiralarının, ayni destek programı, etkinlik/toplantı desteği kategorisi çerçevesinde karşılanması, avrupa birliği sivil düşün programı kapsamında talebimizdir.

valilik, kaymakamlıklar , il ve ilçe tarım orman müdürlükleri , büyükşehir belediyesi, yerel belediyeler, muğla doğa ve hayvan hakları platformu ve üye dernekleri ile işbirliği içinde projenin hayata geçirilmesinin büyük ölçüde olanaklı olduğu anlaşılmış olup, hayata geçirilmesinin sağlanması ile bu ilçelerdeki mevcut sorunların ve hayvan hakları ihlallerinin de, büyük ölçüde aşılacağını düşünüyoruz……

Saygılarımızla,
“muğla doğa ve hayvan hakları platformu”
marmaris temsilcisi :
Marmaris hayvan hakları derneği ( mahakder) adına,
Yönetim kurulu başkanı, tülay yıldız
İletişim: tel: 0532 0514261 adres: tepe mah. 29. Sok. N0:2/4 marmaris-muğla

Ek 1:

Muğla doğa ve hayvan hakları platformu ve marmaris temsilcisi derneklerden olan Marmaris hayvan hakları derneği- mahakder , (çoğunlukla, marmaris’teki diğer üye dernek olan, marmaris- içmeler dohayko ile birlikte);

Muğla ve marmaris bölgelerinde hayvan hakları alanında çeşitli çalışmalar yapmakta ve bölgedeki geçici bakımevleri ile sokaktaki hayvanların, yaban hayvanlarının refahı, hakları konularında etkinliklere imza atmaktadır.

Ayrıca türkiye’de sokak hayvanları ve hayvan hakları bağlamında; türkiye çapındaki sivil toplum örgütlenmeleri olan , federasyonlar, konfederasyonlar , ve insiyatifler, komiteler ile işbirliği ile çeşitli etkinlikler, kampanyalar düzenlemektedir.

Bu çalışmalar, platform ve derneklerin face sayfalarında ve medyanın çeşitli kanallarında da yer almaktadır.

En son olarak , hayvan hakları yasama izleme komitesi ( hakim) istanbul kordinatörü, nihal kasa ile irtibat halinde, ülke çapında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamalarının muğla ayağı , 11. 11 2018 tarihinde , sınırsızlık meydanında gerçekleştirilmiştir.

Yine hakim ege bölgesi kordinatörü , funda bayrı ersoy ‘un da konşmacı olarak katıldığı , “hayvan hakları ve yasalar ” temalı konferans- bilgilendirme toplantısı ; 28 ekim 2018 tarihinde marmaris’te marmaris palace-yazıcı otelde gerçekleştirilmiştir.

Bu etkinliklerin yanında, muğla yöresinde sokak hayvanları, hayvan hakları ihlalleri, 5199 sayılı hayvanları koruma yasası ve sahadaki uygulamaları konularında, çeşitli broşürler, raporlar , afişler hazırlanmış, ilgili kurumlar ve halka sunulmuştur.